Кв. „Курило“, над пощата, ет.3, (входът е от ляво)

Event Timeslots (4)

Понеделник
-
художествена гимнастика, тел. 0886092445

Понеделник
-
модерни танци, тел. 0885255133

Сряда
-
художествена гимнастика, тел. 0886092445

Сряда
-
модерни танци, тел. 0885255133